1°C, 5.4 km/hváltozó szél, hószállingózás
2011. évi események