4°C, 1.8 km/hváltozó szél, pára
2011. évi események