Előterjesztések

Beszámoló Dévaványa Város ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének és tisztításának helyzetéről
Strandfürdő vízjogi üzemeltetését érintő egyes kötelezettségek teljesítését érintő feladatok
Dévaványa város településrendezési tervének 10 éves felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok elbírálása
"Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására" pályázat
Környezeti és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása pályázat
Ladányi Mihály utca 4 szám alatti szociális bérlakásra pályázati felhívás
Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. § (7) bekezdése alapján)
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan
Beíratás időpontjának meghatározása a 2012/2013. tanévre az ÁMK alapfokú művészetoktatási intézményére vonatkozóan
A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratása időpontjának meghatározása a 2012/2013. tanévre vonatkozóan
A Dévaványai Hírlap terjesztési árának és hirdetési díjának emelése
Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. adósság rendezési kérelme
Jelentés - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2012. évi költségvetés
Hulladék
Múzeum
Rendelettervezet - hulladékkezelés módosítás
Rendelettervezet - szociális igazgatásról
Vízdíj rendelet