Előterjesztések

Térség - pályázat benyújtás
Ladányi Mihály Könyvtár zárva tartása
MLSZ pályaépítési program
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása
Beszámoló a Szociális Földprogram működéséről
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének tárgyalása, elfogadása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény I. ütemének benyújtásáról
A gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló helyi rendelet megalkotása
2012. évi „EU Élelmiszersegély” programban való részvétel
A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2011. évben végzett munkájáról
Műtrágya beszerzés
Kistérségi Startmunka Mintaprogram anyag és eszköz beszerzése
Strandfürdő működését biztosító kútvizsgálatok és gáztartalom vizsgálat elvégzésére beérkezett ajánlatok értékelése
Döntés VÁRÉPÍTŐ pályázat benyújtásáról
A vízterhelési díj mértékének megállapítása
Dévaványa történte
Térfigyelő rendszer
Civill szervezeteket érintő változások
Együttműködési megállapodás
EJT Kft.
GPS
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Közbeszerzési szabályzat
Külterületi ingatlanrész belterületbe vonása
Munkahelyteremtő beruházások támogatása
Strandfürdő
Szakosított szociális intézmény
Tömegközlekedés helyzete