Előterjesztések

2014. évi rendezvény és ünnepségterv
A 2014. évre vonatkozó strandfürdő és ifjúsági szálláshely szolgáltatási díj megállapításának tervezetéről, valamint a Széchenyi u. 6 sz. alatti Vendégház szolgáltatási díj tervezetéről is
Valánszki Miklós Róbert választási tájékoztató lapja
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Településszerkezeti terv elfogadása és a helyi Építésügyi-szabályzat rendeletének megalkotása
Belterületi utak pótkátyúzása
Körös-völgyi Konzorcium tagi képviselete
Gyomaközszolg Nonprofit Kht. tagi képviselete
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagi képviselete
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kht. tagi képviselete
Tájékoztatás a 01634/12 hrsz-ú ingatlanból magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan
A Szociális és Egészségügyi Bizottság előirányzat módosítása
A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesületének kérelme
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
Beszámoló a Gazdálkodási Iroda által kimutatott hátralékos kintlévőségek behajtási cselekményeiről 2013. október 31-ig
Civil szervezetek
Dévaványa településrendezési tervének felülvizsgálata
Dévaványai Szociális Szövetkezet
Gyermekétkeztetési térítési díj - 2014
GYÜSZ-TE módosítás