Előterjesztések

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Vadásztársaság pályázati összegének megelőlegezése
A Holocaust 70. évfordulójának alkalmából az áldozatok neveinek felvésetése a békéscsabai Széchenyi ligetben álló emlékműre
Pénzbeli (költségvetési) támogatás
Csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Az önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattételre vonatkozó javaslat
Dévaványa, Hajós u. 22. szám alatt lévő, 3572 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
A dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat épületére villámvédelmi hálózat kiépítése
Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján)
Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Rendelettervezet - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2014.(I…..) önkormányzati rendelete a köztemetőről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Adóellenőrzés
Belső ellenőrzésre ajánlattevők
DÁMK - alapítóokirat
Étkezési térítési díj
Horgásztó
Költségvetés 2014
Múzeum
Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Rendelettervezet - Kitüntetés
Rendelettervezet - Otthonteremtési támogatás
Temető beszámoló