Előterjesztések

Múzeum - helyi beszerzés
Fogorvosi eszköz beszerzése
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. em. 3. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény megjelentetéséről döntés meghozatala
Petíció
Döntés a Szociális Földprogram keretében állattenyésztés megvalósításáról, meghirdetéséről
Tájékoztató a fejlesztési elképzelésekről
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2014.( _._.) önkormányzati rendelete az önk. vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
EMLÉKEZÉS, EMLÉKEZTETÉS az 1951. és 1953. évben Budapestről Dévaványára kitelepített 166 családra és az őket befogadó családokra EMLÉKÜNNEPSÉG, EMLÉKMŰ, EMLÉKTÁBLA ELHELYEZÉS VAGY EGYEBEK KERETÉBEN
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Jelenléti ív
Ingatlanvásárlás miatti vagyonrendelet mellékletének módosítása
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megalkotása
Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalása
Strandfürdő és gyógyászat - Beszámoló az intézmény 2013. évi működéséről
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház - A könyvtár beszámolója
Beszámoló a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2013. évi munkájáról, működéséről
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel
2013. költségvetés módosítás
Dobó út 7. sz. alatti ingatlan
Strand büfé bérleti díj