2009

Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása
Az Ámr. 157/D § (1) bekezdésében hivatkozott 22. sz. melléklet 1.2.5 pontjában foglaltaknak megfelelően Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását a 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 40. § (4)-(11) bekezdésben előírt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint közzéteszem:
A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
2 272 673 e Ft bevétellel, 1 848 841 e Ft kiadással és 415 462 e Ft pénzmaradvánnyal került elfogadásra