2011

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évről szóló költségvetési beszámoló szöveges indoklása
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 40.§ (4)-(11) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően az önkormányzat hivatalos honlapján közzétéve
A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását 2 475 242 ezer forint bevételi főösszeggel, 2 090 044 ezer forint kiadási főösszeggel, valamint 381 560 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el.