2012

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 2 922 451 ezer forint bevételi fıösszeggel, 2 535 770 ezer forint kiadási fıösszeggel, valamint 331 971 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el.
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évről szóló költségvetési beszámoló szöveges indoklása
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 45/C.§ -ára hivatkozva Dévaványa Város Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját Dévaványa város Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszem.