2013

2013. évi beszámoló
Az információs önrendelkezési jog és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 1.,pontja , valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 45/C.§ -ára hivatkozva Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját Dévaványa város Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszem.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról