Beszámoló - családsegítő, gyermekjólét, védőnői feladatokról

Iskolavédőnői beszámoló
Beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2011. évben
Védőnői Szolgálat beszámolója 2010. évről
Beszámoló
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásáról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről, átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (6) bek. alapján