Szociális és Egészségügyi Bizottság

A bizottság üléseiA bizottság tagjai, feladatai

Elnök: Kanó József

 
 

Tagok: Nyúzó Marietta

              Novák Imre

 

 
 

Kültagok: Nagy Erzsébet

                  Dr. Demeter Erzsébet

 

 

 

 

a.) A képviselő-testület által meghatározott feladatok:

 

 

1. Megállapítja

a) az önkormányzati segélyeket,

b) egyes jogtalanul felvett szociális juttatások visszakövetelését,

c) adósságkezelési szolgáltatást,

d) a Szociális Földprogramba történő bevonást.

2. ellenőrzi az ágazathoz tartozó intézmények tevékenységét, a szociális földprogramot;
3. figyelemmel kíséri

a) a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az egészségügyi és szociális alapellátás színvonalának fejlesztésére;

b) a foglalkoztatás helyzetét a településen.

4. véleményezi

a) az ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázat-tervezeteket;

b) a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó, éves beszámolót, a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót;

c) a szociálpolitikával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, és javaslatot tesz ezek kialakítására;

d) a szociálpolitikai ellátással kapcsolatos rendelettervezeteket;

e) az egészségügyi politikával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, és javaslatot tesz ezek kialakítására;

f) az egészségügyi ellátással kapcsolatos rendelettervezeteket.

5. részt vesz az ifjúságot érintő önkormányzati fejlesztési feladatok kidolgozásában;

6. javaslatot tesz

a) a Ladányi Mihály utcai bérlakások bérbeadásakor a bérlő kijelölésére;

b)  „Dévaványa Egészségügyéért” és „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím kitüntetettjeire.