13°C, 7.56 km/hK/ÉK-i szél, pára
„Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a település örökségmegőrzésével és fejlesztésével”
DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projekt, Hősök tere út-és térburkolat, parképítési munkák kivitelezése

Ajánlati felhívás megtekintése
Hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása
Tájékoztató az eljárás eredményéről