25°C, 9.36 km/hNyugati szél, közepesen felhős
Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése
DAOP-3.1.1/B-08-2008-0059

Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása