0°C, 5.4 km/hváltozó szél, havazás
„Dévaványa szennyvízberuházásának megvalósítása”
KEOP-7.1.2.0/2008-0108

Ajánlati felhívás megtekintése
Tájékoztató az eljárás eredményéről - 8-as minta