0°C, 12.96 km/hK/ÉK-i szél, hószállingózás
Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat intézményeinél
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106

Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása
Tájékoztató az eljárás eredményéről