5°C, 16.56 km/hK/DK-i szél, köd
Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat intézményeinél
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106

Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása
Tájékoztató az eljárás eredményéről