1°C, 3.6 km/hváltozó szél, hószállingózás
Informatikai infrastruktúra fejlesztése Dévaványa Általános Müvelödési Központ iskoláiban

Informatikai infrastruktúra fejlesztése Dévaványa Általános Művelűdési Központ iskoláiban
2010. december 3. - 2011. június 30.
Kapcsolat