Az éves statisztikai összegezés - 2009
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez