1°C, 5.4 km/hváltozó szél, hószállingózás
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán
2012. július 9 - 2012. október 30.
Kapcsolat