1.1.1. Elérhetőségi adatok

 

 Adat megnevezése

 

 

 Hivatalos név


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 Székhely

 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
 

 

 Postacím


 5510 Dévaványa, Postafiók 1

 

 Telefonszám

 66/483-100

 66/483-002

 06-30/815-2439

 

 Faxszám


 66/484-100

 

 Központi elektronikus levélcím

 

 onkormanyzat@devavanya.hu

 

 

 A honlap URL-je

 

 www.devavanya.hu

 

 

 Ügyfélszolgálat elérhetősége 

Polgármester
/6-os iroda/ – 66/483-100 (118-as mellék)
     Valánszki Miklós RóbertJegyző
/7-es iroda/ – 66/483-100 (114-es mellék)
     Czene Boglárka


Központ, titkárság, iktató
/5-ös iroda/  - 66/483-100 (119-es mellék)

     Cserven Csilla

 

Gazdálkodási iroda
 /8-as iroda/ - 66/483-100 (123-as mellék)
     
Simonné Pócsik Eszter
     Tóth Katalin

/9-es iroda/ 66/483-100 (130-as mellék)

    Faragóné Barz Krisztina Erika - irodavezető 

/10-es iroda/ - 66/483-100 (116-os mellék)
     Szűcs Mariann
     Kiss Ferencné

Pénztár
/11-es iroda/ - 66/483-100 (121-es mellék)

     Csatári Mónika

 


Igazgatási és szervezési iroda, szociális ügyintézés
/14-es iroda/ 483-100 (131-es mellék)

     Szarka Andrea aljegyző

/3-as iroda/ 66/483-100 (112-es mellék)
      Fülemenné Nagy Katalin

 

/12-13-as iroda/ - 66/483-100 (117-es mellék)
     dr. Szőke Anikó
     Tóth Ágnes
     Toókos Mária
 

Informatika /66/483-100 (134-as mellék)
     Pesztránszki Zsigmond


Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
/1-es iroda/ 483-100 (129-es mellék)
      Dékányné Szalai Katalin
      Elek MáriaDévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Dévaványa Sport Egyesület
/2-es iroda/ 483-100 (125-ös mellék)
      Tóth Edit

 


Anyakönyvvezető
/16-os iroda/ - 66/483-100 (115-ös mellék)
     Rabi Erzsébet

 


Közfoglalkoztatási munkavezetők
/3-es számú épület (Volt GAMESZ épület 5. sz. iroda)/ - 66/483-100 (120-as mellék)
 
   Pesztránszki FerencKörnyezetvédelmi őr
3-es számú épület (Volt GAMESZ épület 5. sz. iroda)

     Augusztiny Zoltán  +36 (30) 619 - 0156


 

Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézők

/3-as számú épület (volt GAMESZ épület 1. sz. iroda)/ - 66/483-100 (110-es mellék)

 

Imréné Szűcs Erika

 

Mészár Anett

 

Földi Imre 


Műszaki iroda, mezőgazdasági ügyek, karbantartó részleg

/3-as számú épület (volt GAMESZ épület 2.  sz. iroda)/ - 483-100 (122-es mellék)
     Feke László irodavezető

/3-as számú épület (volt GAMESZ épület 4. sz. iroda)/ - 66/483-100 (111-es mellék)

     Lengyel László
     Felföldi Attila
     Kürti Béla
     Gyuricza Máté

/3-as számú épület ( volt GAMESZ épület 3. sz. iroda)/ - 66/483-100 (128-as mellék) 
     Bakosné Tóth Ágnes


Pályázatíró
/3-as számú épület ( volt GAMESZ épület 3. sz. iroda)/ - 66/483-100 (128-as mellék)
     Ernyes Csilla
     Hosszú Szilvia

 

 

 Az ügyfélszolgálati vezető neve

 Valánszki Miklós Róbert
 polgármester

 e-mail: polgarmester@devavanya.hu

 Czene Boglárka
 jegyző

 e-mail: jegyzo@devavanya.hu

 Faragóné Barz Krisztina Erika
 gazdálkodási irodavezető

 e-mail: penzugy@devavanya.hu

 Szarka Andrea
 aljegyző

 e-mail: igazgatas@devavanya.hu

 Feke László
 műszaki irodavezető

 e-mail: muszak@devavanya.hu

 

 
Az ügyfélfogadás rendje


Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal
 
 Tel.:      66/483-100
 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu


Hétfő: 8.00 - 11.30, 12.30-16.30

Kedd: 8.00 – 11.30

Szerda: -

Csütörtök: -

Péntek: 8.00 - 11.30, 12.30-14.00

 
A Dévaványai Általános Művelődési Központ (5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.) intézményegységei:

1.   Óvoda és Bölcsőde intézményegység
Székhelye: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.
                    Tel: 06-66/483-149
Bereczki Andrásné  intézményvezető

Az intézményegység telephelye
      5510 Dévaványa, Hajós u. 24.
               Tel: 06-66/483-027
               E-mail: hajosovi@invitel.hu
      5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.
               Tel.: 06-66/483-942
               E-mail: konyvesovi@invitel.hu
      5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
               Tel.:06-66/483-352
               E-mail: amkkossuthovi@gmail.com

 
 2. Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Ladányi Mihály Könyvtár: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

          Tel: 06-66/585-090
          E-mail: konyvtar@devavanya.hu

Művelődési Ház: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6-8.     
           Tel: 06-66/483-051
           E-mail: amkmuvhaz@gmail.com

Somogyi Erzsébet intézményegység-vezető                             

             
 Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény: Dévaványa, Széchenyi u. 8.
              Tel: 66/485-040
             E-mail: devavanyaimuzeum@gmail.com
             Honlap: www.bereczkimuzeum.gportal.hu
  Hajdú Ildikó szakmai koordinátor

 
 

            Strandfürdő és Gyógyászati Részleg: Dévaványa, Sport u. 4.
                        Tel: 66/483-127
                       E-mail: furdo@devavanya.hu
                       Honlap: www.vanyastrand.hu
             Czeglédi Tünde szakmai koordinátor