Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság

A bizottság üléseiA bizottság tagjai, feladatai

Elnök: Németi József

 


Tagok: Kanó József
              Tomasovszky Sándor 

         

 

 

Kültagok: Varga Istvánné

                  Szabóné Szilágyi Edit

 

 

a.) A képviselő-testület által megállapított feladatok:

 
 

1.  közreműködik

  a) az önkormányzati kulturális rendezvények szervezésében, a kulturális hagyományok   ápolásában, a közművelődésre szerveződő közösségek tevékenységének támogatásában; 

  b)   Önkormányzati ügyekben együttműködik az önkormányzat jogtanácsosával, tájékozódik az önkormányzati perek eredményéről;

  a)      az önkormányzati rendeletek tervezetének kidolgozásában;

  b)      a város bűnmegelőzési programjának elkészítésében;

2.   Összehangolja a testneveléssel és sporttal kapcsolatos városi feladatokat

3.   támogatja:

  a)      a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását;

  b)       a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységét;

  c)       a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását;

  d)     a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit;

  e)      a művészeti alkotó munka feltételeinek javítását, és segíti a művészeti értékek létrehozását, megőrzését;

 4.  beszámoltatja:

  az önkormányzat anyagi támogatásának mértékéig a városi szakmai munkaközösségeket, civilszervezeteket.

 5.  véleményezi:

  a)      az ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázat tervezeteket;

  b)      az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai beszámolóit;

  c)      a kompetenciamérések eredményeit, a szükséges intézkedések végrehajtását;

  d)     az indítható tanulócsoportok, napközis csoportok, óvodai csoportok számának meghatározását;

  e)      az óvoda, bölcsőde nyári zárva tartási időszakának időpontját;

  f)       az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat;

  g)      az oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szakmai koncepciókat, terveket, stratégiákat, (közművelődési koncepció, esélyegyenlőségi terv, sport- koncepció stb.);

  h)      az oktatási közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratait, szervezeti és működési szabályzatait; 

  i)        a tömegközlekedés helyzetéről szóló beszámolót;

  j)        a városi rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést;

  k)       az oktatással összefüggő döntéseket, előkészíti azokat és a Képviselő-testület ülésén ismerteti azokkal kapcsolatos állásfoglalását;

  l)        helytörténeti kiadványok, könyvek támogatását;

  m)    a közművelődéssel összefüggő döntéseket, előkészíti azokat és a képviselő-testületi ülésen ismerteti azokkal kapcsolatos állásfoglalását;

  n)      a település éves ünnepség- és rendezvénytervét.

6.  Előkészíti a nemzeti ünnepek és települési rendezvények programját, a városi  sportrendezvényeket, gondoskodik azok megszervezéséről.

7. Koordinálja a testvérvárosi feladatokat, szervezi az aktuális programokat.

8. Figyelemmel kíséri:

  a)      az esélyegyenlőség biztosításának helyzetét;

  b)      a középiskolai oktatás helyzetét.

9.   Javaslatot tesz:

„Dévaványa Kultúrájáért”, „Dévaványa Oktatás Ügyéért”, „Dévaványa Sportjáért”, „Dévaványa Közszolgálatáért” kitüntetésre javasolt személyekre.