Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről

2016. évi közbeszerzési statisztika Dévaványa
2015 évi közbeszerzési statisztika Dévaványa
Az éves statisztikai összegezés - 2012
Az éves statisztikai összegezés - 2011
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Az éves statisztikai összegezés - 2010
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Az éves statisztikai összegezés - 2009
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Az éves statisztikai összegezés - 2008
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
Az éves statisztikai összegezés - 2007
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában