0°C, 5.4 km/hváltozó szél, hószállingózás
Szociális bérlakás építése Dévaványán