19°C, 11.16 km/hK/DK-i szél, közepesen felhős
Vízdíj rendelet

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(…….) önkormányzati rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 25/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről