DÁMK igazgatói pályázat

Városi Önkormányzat Dévaványa

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

 

Dévaványai Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-től - 2022. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Eötvös utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Andrea nyújt, a 66/483-100 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

•        Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat Dévaványa címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/1591-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: DÁMK igazgatói pályázat.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság véleményezi. A megbízásról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: