Hirdetmény - ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 2017

Hirdetmény


 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv csak olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján teljesíthet kifizetést, amely szervezet átlátható szervezetnek minősül. Az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az önkormányzat az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

A jogszabályból adódó kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat külön, írásban is megkeresi partnereit a szükséges átláthatósági nyilatkozat kitöltése érdekében. A Nyilatkozat átláthatóságról című nyomtatvány itt érhető el:

 

 átláthatósági nyilatkozat 2017Kérjük a nyilatkozatokat 2017. október 31-ig kitöltve az önkormányzat címére (postai: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.; e-mail: penzugy@devavanya.hu) visszaküldeni!

 

                                               Köszönettel:

 

                                                                       Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal