Pályázat - Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2020.12.31. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási feladat (közművelődés, egészségügy. pénzbeli és természetbeni szociális ellátások).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezetirányítási okmányok, szabályzatok készítése, felülvizsgálata Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinél.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Czene Boglárka jegyző nyújt, a (66)483-100/114 mellék telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.