28°C, 7.56 km/hK/ÉK-i szél, közepesen felhős
TÁJÉKOZTATÁS házszámok felülvizsgálatáról
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


TÁJÉKOZTATÁS
házszámok felülvizsgálatáról

és az azzal összefüggő változásokról, feladatokról

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban KCR) 4. §-ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk az illetékességi területükön a házszámozásokat. A felülvizsgálat célja egy olyan egységes központi címregiszter létrehozása, amely a települési önkormányzatoknál, a postahivataloknál és a járási hivatalok földhivatali szervrendszerénél külön-külön vezetett címnyilvántartást egyetlen nyilvántartásba egyesítse.

Mivel Dévaványa település több utcájának házszámozása rendezetlen, ezáltal az ingatlanok nehezen azonosíthatóak be megnehezítve ezzel az ott élők, a postai kézbesítők, mentők, tűzoltók, közszolgáltatók, betegszállítók stb. helyzetét.

A KCR 8. § (5) bekezdése értelmében a címkezeléssel érintett címek listája az önkormányzat honlapján (www.devavanya.hu) és a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal- továbbiakban: Hivatal -  hirdetőtábláján (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) a közzététel napjától számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető.

 

  1. I.              A házszámozás kapcsán felmerülő feladatok

 

  1. 1.        Házszámtáblák elhelyezése

A megváltozott házszámok ingatlanon történő elhelyezése a tulajdonos feladata a közterületek elnevezésének, azok jelölésének és a házszámozás rendjéről szóló 19/2013. (XII.13.) helyi önkormányzati rendelet 7. § (8)-(9) bekezdései szerint:

„(8) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.”

 

  1. 2.        Lakcímkártya cseréje

A lakcím-változásról hivatalunk tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának Okmányirodáját, ahonnan a változással érintett ingatlanba bejelentkezett állampolgárok postai úton – hivatalból, térítésmentesen – kapják meg új lakcímkártyájukat.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy ha részükre kipostázásra került az új lakcímkártya, úgy a régi adattartalmút szíveskedjenek a Dévaványán működő Kormányablakban leadni!

 

  1. 3.        Egyéb okmányok cseréje

A lakcímkártya átvételét követően azok a lakosok, akinek érvényes „régi típusú” – azaz könyv formátumú – személyazonosító igazolványa van, keresse fel szintén a Kormányablakot annak érdekében, hogy bejegyzésre kerüljön az új lakcímkártya kiadásának ténye, hiszen a régi személyazonosító igazolvány lakcímadata megváltozott.

A lakcímváltozás érinti a gépjárművek forgalmi engedélyét is, hiszen a lakcímadat itt is megváltozik. A forgalmi engedély cseréje illetékmentes, de az ügyfél kérelmére és NEM HIVATALBÓL történik. A csere szintén a Kormányablakban történik, viszont az adatváltozáshoz szükséges az új adattartalmú lakcímkártya is.

 

 

 

 

  1. II.           LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

 

Azoknál a hatóságoknál, akik jogosultak felhasználni az egységes személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait, ott az új lakcímadatok automatikusan átvezetésre kerülnek. Ezek a szervek az alábbiak:

Békés Megyei Kormányhivatal és szakigazgatási szervei, Magyar Államkincstár,  Országos Egészségbiztosítási Pénztár szervek, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

A Földhivatal a címadatokat automatikusan átveszi és azokat a tulajdoni lapon is átvezeti.

 

A Magyar Posta Zrt. illetékes szervét hivatalból értesítjük az érintett közterületek átszámozásáról, így a postai küldemények kézbesítése a továbbiakban is zökkenőmentesen fog történni.

 

A településen közszolgáltatást végző alábbi gazdasági társaságok az önkormányzat megkeresése alapján szintén hivatalból és díjmentesen fogják átvezetni nyilvántartásaikon a lakcímváltozást : E.on Hungária Zrt.; Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., ÉGÁZ-DÉGÁZ Regionális Földgázszolgáltató Zrt., Invitel Zrt., FHB-NP Nonprofit Kft..

 

A Hivatal automatikusan értesíti a közterület házszámainak módosításáról az illetékes mentőszolgálatot, rendőrséget és katasztrófavédelmi szervet.

 

Az ügyfél jelenti be a lakcímváltozást a következő esetekben:

 

1.Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól folyósított ellátások esetében:

-       nyugdíjfolyósítási törzsszámra hivatkozva levélben jelenthető be a változást vagy ,

-       lakcímváltozás bejelentő levelezőlapon ( a postákon megtalálható), illetve

-       a Főigazgatóság honlapján (www.onyf.hu) ahol a nyomtatvány menüpont alatt megtalálható B03 és B04 –es nyomtatványon

 

  1. 2.        Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.

 

  1. 3.        Egyéni vállalkozó igazolvány cseréje illetékmentes, de az ügyfél kérelmére történik a módosítás!

 

  1. 4.        A fentebb megjelölt közszolgáltatókon kívül más szolgáltatók (pl.: mobil telefon, internet) tekintetében;

 

  1. 5.        a pénzintézet, hitelintézet, biztosító felé

 

  1. 6.        minden egyéb szervnél (munkáltató, iskola, stb.), akikkel kapcsolatban állnak.

 

Dévaványa, 2016. október 25.

 

 

                                                                                                          Czene Boglárka

                                                                                                                 jegyző

 

 

2016. október 18.-át követően alkalmazandó

új házszámok a Május 1. utcán

 

 

Módosítással érintett közterület neve

Módosuló házszám

Az ingatlan helyrajzi száma

2016. október 18-tól érvényes cím

Május 1 utca

1

2002

1

Május 1 utca

2

1965

2

Május 1 utca

3

2001

3

Május 1 utca

4

1966

4

Május 1 utca

5

2000

5

Május 1 utca

6

1967

6

Május 1 utca

7

1999

7

Május 1 utca

8

1968

8

Május 1 utca

9

1998

9

Május 1 utca

10

1969

10

Május 1 utca

11

1997

11

Május 1 utca

12

1970

12

Május 1 utca

13

1996

13

Május 1 utca

14

1971

14

Május 1 utca

15

1995

15

Május 1 utca

16

1972

16

Május 1 utca

17

1994

17

Május 1 utca

18

1973

18

Május 1 utca

19

1991

23

Május 1 utca

20

1974

20

Május 1 utca

21

1990

25

Május 1 utca

22

1975

22

Május 1 utca

23

1989

27

Május 1 utca

24

1976

24

Május 1 utca

25

1988

29

Május 1 utca

26

1977

26

Május 1 utca

28

1978

28

Május 1 utca

30

1979

30

Május 1 utca

32

1980

32

Május 1 utca

36

1981

34

Zrínyi Miklós utca

41

1993

Május 1 utca 19

Zrínyi Miklós utca

43

1992

Május 1 utca 21

 


 

 

2016. október 25.-ét követően alkalmazandó

új házszámok a Zrínyi utcán

 

 

Módosítással érintett közterület neve

Módosuló házszám

Az ingatlan helyrajzi szám

2016. október 25-től érvényes cím

Zrínyi utca

1

1632

Zrínyi utca

1

Zrínyi utca

2

1628

Zrínyi utca

2

Zrínyi utca

3

1709

Zrínyi utca

3

Zrínyi utca

4

1595

Zrínyi utca

4

Zrínyi utca

5

1710

Zrínyi utca

5

Zrínyi utca

6

1594

Zrínyi utca

6

Zrínyi utca

7

1712

Zrínyi utca

7

Zrínyi utca

8

1580

Zrínyi utca

8

Zrínyi utca

9

1736

Zrínyi utca

9

Zrínyi utca

10

1579

Zrínyi utca

10

Zrínyi utca

11

1737

Zrínyi utca

11

Zrínyi utca

12

1578

Zrínyi utca

12

Zrínyi utca

13

1738

Zrínyi utca

13

Zrínyi utca

14

1577

Zrínyi utca

14

Zrínyi utca

15

1739

Zrínyi utca

15

Zrínyi utca

15/2

2006

 Kossuth Lajos utca 30

Zrínyi utca

16

1556

Zrínyi utca

16

Zrínyi utca

17

2007/1

Zrínyi utca

17

Zrínyi utca

17 /1

2007/2

Zrínyi utca

19

Zrínyi utca

18

1555

Zrínyi utca

18

Zrínyi utca

19

2008

Zrínyi utca

21

Zrínyi utca

20

1554

Zrínyi utca

20

Zrínyi utca

21

2009/1

Zrínyi utca

23

Zrínyi utca

21/ B

2009/2

Zrínyi utca

25

Zrínyi utca

22

1553

Zrínyi utca

22

Zrínyi utca

23

2010

Zrínyi utca

27

Zrínyi utca

24

2035

Zrínyi utca

24

Zrínyi utca

25

2011

Zrínyi utca

29

Zrínyi utca

26/ 2

2038

Zrínyi utca

26

Zrínyi utca

26

2039

Zrínyi utca

28

Zrínyi utca

27

2012

Zrínyi utca

31

Zrínyi utca

28/ 1

2049

Zrínyi utca

30

Zrínyi utca

28

2050

Zrínyi utca

32

Zrínyi utca

29/1

2013/1

Zrínyi utca

33

Zrínyi utca

29

2013/2

Zrínyi utca

35

Zrínyi utca

30

2051

Zrínyi utca

34

Zrínyi utca

31

2014

Zrínyi utca

37

Zrínyi utca

32

2054

Zrínyi utca

36

Zrínyi utca

33

2015

Zrínyi utca

39

Zrínyi utca

34

2055

Zrínyi utca

38

Zrínyi utca

36

2058/1

Zrínyi utca

40

Zrínyi utca

36/1

2058/2

Zrínyi utca

42

Zrínyi utca

37

2017

Zrínyi utca

41

Zrínyi utca

38

2059

Zrínyi utca

44

Zrínyi utca

39

2018/2

Zrínyi utca

43

Zrínyi utca

39/ 1

2018/1

Zrínyi utca

45

Zrínyi utca

40

2062

Zrínyi utca

46

Zrínyi utca

41

1993

    Május 1 utca 19

Zrínyi utca

42

2065

Zrínyi utca

48

Zrínyi utca

43

1992

    Május 1 utca 21

Zrínyi utca

44

2066

Zrínyi utca

50

Zrínyi utca

45

2020

Zrínyi utca

47

Zrínyi utca

46

2069

Zrínyi utca

52

Zrínyi utca

47

2021

Zrínyi utca

49

Zrínyi utca

48

2070

Zrínyi utca

54

Zrínyi utca

49

2022

Zrínyi utca

51

Zrínyi utca

50

2071

Zrínyi utca

56

Zrínyi utca

51

2023

Zrínyi utca

53

Zrínyi utca

52

2075

Zrínyi utca

58

Zrínyi utca

53

2025

Zrínyi utca

55

Zrínyi utca

54

2076

Zrínyi utca

60

Zrínyi utca

55

2024

Zrínyi utca

57

Zrínyi utca

56

2077

Zrínyi utca

62

Zrínyi utca

57 /1

1987

Zrínyi utca

59

Zrínyi utca

57

2027

Zrínyi utca

61

Zrínyi utca

58

2079

Zrínyi utca

64

Zrínyi utca

59

2028

Zrínyi utca

63

Zrínyi utca

60

2084

Zrínyi utca

66

Zrínyi utca

61

2029/1

Zrínyi utca

65

Zrínyi utca

62

2232

Zrínyi utca

68

Zrínyi utca

63

2087

Zrínyi utca

67

Zrínyi utca

64

2231

Zrínyi utca

70

Zrínyi utca

65

2088

Zrínyi utca

69

Zrínyi utca

66

2228

Zrínyi utca

72

Zrínyi utca

67

2091

Zrínyi utca

71

Zrínyi utca

68

2227

Zrínyi utca

74

Zrínyi utca

69

2092

Zrínyi utca

73

Zrínyi utca

70

2224

Zrínyi utca

76

Zrínyi utca

71

2093

Zrínyi utca

75

Zrínyi utca

72

2223

Zrínyi utca

78

Zrínyi utca

73

2094

Zrínyi utca

77

Zrínyi utca

74 /1

2220

Zrínyi utca

80

Zrínyi utca

74

2219

Zrínyi utca

82

Zrínyi utca

75

2117

Zrínyi utca

79

Zrínyi utca

75/ 1

2118

Zrínyi utca

81

Zrínyi utca

76/1

2216

Zrínyi utca

84

Zrínyi utca

76

2215

Zrínyi utca

86

Zrínyi utca

77

2119

Zrínyi utca

83

Zrínyi utca

77/1

2120

Zrínyi utca

85

Zrínyi utca

78

2212

Zrínyi utca

88

Zrínyi utca

79

2121

Zrínyi utca

87

Zrínyi utca

80

2211

Zrínyi utca

90

Zrínyi utca

81

2122

Zrínyi utca

89

Zrínyi utca

82

2208

Zrínyi utca

92

Zrínyi utca

83

2127

Zrínyi utca

91

Zrínyi utca

84

2207

Zrínyi utca

94

Zrínyi utca

85

2128

Zrínyi utca

93

Zrínyi utca

86

2204

Zrínyi utca

96

Zrínyi utca

87

2129

Zrínyi utca

95

Zrínyi utca

88

2203

Zrínyi utca

98

Zrínyi utca

89/1

2130/1

Zrínyi utca

97

Zrínyi utca

89

2130/1

Zrínyi utca

99

Zrínyi utca

90

2197

Zrínyi utca

100

Zrínyi utca

91

2131

Zrínyi utca

101

Zrínyi utca

92

2196

Zrínyi utca

102

Zrínyi utca

93

2132/2

Vajda u. 15

 

Zrínyi utca

93/1

2158/2

Zrínyi utca

103

Zrínyi utca

94

2193

Zrínyi utca

104

Zrínyi utca

95

2159

Zrínyi utca

105

Zrínyi utca

96

2192

Zrínyi utca

106

Zrínyi utca

97

2169

Zrínyi utca

107

Zrínyi utca

98

2188

Zrínyi utca

108

Zrínyi utca

99

2161

Zrínyi utca

109

Zrínyi utca

100

2187

Zrínyi utca

110

Zrínyi utca

101

2162

Zrínyi utca

111

Zrínyi utca

102

2186

Zrínyi utca

112

Zrínyi utca

103

2810

Zrínyi utca

113

Zrínyi utca

104

2712

Zrínyi utca

114

Zrínyi utca

105

2808

Zrínyi utca

115

Zrínyi utca

106

2715

Zrínyi utca

116

Zrínyi utca

107/ 1

2807

Zrínyi utca

117

Zrínyi utca

107

2806

Zrínyi utca

119

Zrínyi utca

108

2716

Zrínyi utca

118

Zrínyi utca

109

2803

Zrínyi utca

121

Zrínyi utca

110

2719

Zrínyi utca

120

Zrínyi utca

111

2801

Zrínyi utca

125

Zrínyi utca

111/ 1

2802

Zrínyi utca

123

Zrínyi utca

112

2720

Zrínyi utca

122

Zrínyi utca

113

2787

Zrínyi utca

127

Zrínyi utca

114

2723

Zrínyi utca

124

Zrínyi utca

115

2786

Zrínyi utca

129

Zrínyi utca

116

2724

Zrínyi utca

126

Zrínyi utca

117

2784

Zrínyi utca

131

Zrínyi utca

118

2731

Zrínyi utca

128

Zrínyi utca

119

2783

Zrínyi utca

133

Zrínyi utca

120

2732

Zrínyi utca

130

Zrínyi utca

121

2780

Zrínyi utca

135

Zrínyi utca

122

2734

Zrínyi utca

132

Zrínyi utca

123

2779

Zrínyi utca

137

Zrínyi utca

124

2739

Zrínyi utca

134

Zrínyi utca

125/ 2

2778

Zrínyi utca

139

Zrínyi utca

125

2775

Zrínyi utca

141

Zrínyi utca

126

2740

Zrínyi utca

136

Zrínyi utca

127

2774

Zrínyi utca

143

Zrínyi utca

128

2743

Zrínyi utca

138

Zrínyi utca

129

2767

Zrínyi utca

145

Zrínyi utca

130

2744

Zrínyi utca

140

Zrínyi utca

131

2766

Zrínyi utca

147

Zrínyi utca

132

2745

Zrínyi utca

142

Zrínyi utca

133

2765

Zrínyi utca

149

Zrínyi utca

134

2746

Zrínyi utca

144

Zrínyi utca

135

2764

Zrínyi utca

151

Zrínyi utca

136

2749

Zrínyi utca

146

Zrínyi utca

137

2762

Zrínyi utca

153

Zrínyi utca

138

2751

Zrínyi utca

148

Zrínyi utca

140

2752

Zrínyi utca

150

Zrínyi utca

142

2756

Zrínyi utca

152

Zrínyi utca

144

2757

Zrínyi utca

154

 

Dévaványa, 2016. október 18.

                                                                                                                                          Czene Boglárka

                                                                                                                                                  jegyző


2016-11-17 08:02

Vissza