Pályázati hirdetmény szolgálati lakás értékesítésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

 

Pályázat tárgya: A Dévaványa, Levél u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése.

 

Ajánlat benyújtásának    határideje:      2017. március 22. 900 óra

                          helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodája

                          módja: személyesen vagy postai úton

 

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

 

Pályázati biztosíték:

 Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki ügyintézőtől.

 

Részletes pályázati kiírás átvehető: díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú irodájában ajánlattételi határidőig ügyfélfogadási időben.


2017-03-06 09:30

Vissza