Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

 

2017

BÉKÉS MEGYEI

KORMÁNYHIVATA

GYOMAENDRÖDI JÁRÁSI HIVATAL

 

       
       
       

Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területéhez tartozó valamennyi Polgármesteri Hivatal Székhelyén


HATÁROZAT


A Gyomaendródi Járási Hivatal Élelmiszerlárwbiztonsági és Állategészségügyi Osztály teljes illetékességi területére vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el. 2017. április 1-től 2017. április 20-ig.

Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási heiyéról csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendeikezó vadászebek, a fegyveres erök és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentó ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Jelen határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak címzett (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2. sz.), de hivatalomhoz (5510 Dévaványa, Árpád u. 2. sz.) két példányban, illetékmentesen benyújtott fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésben fel kell tüntetni határozatom iktatási számát.

Határozatom a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5510 Dévaványa, Árpád u. 2., Telefon/Fax: (+36 66) 585130, Mobil telefon: (+36 20) 4417625

E-mail: gyomaendrod.elelmiszer@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu www.bekesiiarasok.hu


INDOKOLÁS


Békés megye teljes területén 2017. április 1. és 2017. április 6. között történik a vadon élő húsevők veszettség elleni csalétkes immunizálása.

Annak érdekében, hogy a repülógépról kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.S (5) bekezdése értelmében vakcinázás kezdetétől számított 14 napig az érintett területeken a járási fóállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.

„8.S (5): A vakcinázás kezdetétől számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási fóállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.

Az ebzárlatra vonatkozó korlátozásokat a rendelet II'.S (2), (3) és (6) bekezdései alapján rendeltem el.

A határozatom fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiakban Éltv.) 42.S 'á) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el, amely szerint:

,Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv lárványügyi intézkedést elrendeló határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható ”

Határozatomat a földművelésügyi hatosági és igazpatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 383/2016. (Xil 2.) Kormányrendelet által biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. A határozatom fellebbezésre te!'.žntet végrehajtását az Éltv. 42.S (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el, ameiy szerint.

Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendeló határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98.S (1) bekezdése, annak határidejét e tv. 99.S (1) bekezdése, míg annak illetékmentességét az illetékekről szóló, többször modosított 1990 évi XCIII. tv. 33.S (2) bekezdése 25. pontja állapította meg.

Dévaványa, 2017. március 21.

Dr. Pácsika György járási hivatalvezető nevében és megbízásából

                                                                                    


2017-03-27 10:35

Vissza