PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadása.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 9. szám alatti költségalapú bérlakását 2017. június 1. napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.

 

Az ingatlan paraméterei:

A lakásban 1 szoba, előtér, 3 db beépített szekrény, fürdőszoba, konyha, kamra van, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 34,52 m2.

Lakbérszámításhoz figyelembe vett alapterület (tetőtér miatt 0,9-es szorzó) 29,304 m2.

A lakbér mértéke: 348,- Ft/m2/hó.

A lakás havi lakbére: 12.000,- Ft /hó.

A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.

Karbantartási óvadék összege 50.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes.

A pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű megfizetését vállalja.

 

Költségalapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő az a kérelmező aki:

-          vállalja a lakás- takarékpénztári szerződés megkötését vagy azzal már rendelkezik,

-          az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,

-          a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerződést köt,

-          egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további havi lakbér szerződéskori egyösszegű megfizetése esetén 5 pont/hó.

 

Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik és családjában – a vele együtt költöző családtagokat is figyelembe véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a Képviselő-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő egyösszegű megfizetését.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 21. délelőtt 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.


2017-04-10 09:35

Vissza