PÁLYÁZAT
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda Pénzügyi-adóügyi munkakör betöltésére.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási Iroda
Pénzügyi-adóügyi

munkakör betöltésére.

A Közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2017.05.05-2017.09.30-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és adóigazgatási feladatkör teljes körű ellátása, humánpolitikai feladatok ellátása helyettesítés esetén.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/Gimnázium
 • Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználószintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, megismeréshez.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a kttv. 84-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok.
 • A pályázó aláírt, kizárólag a 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajza.
 • A feltételként előírt iskolai végzettség, szakképesítés igazolása.
 •  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló bizonylat másolata.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Czene Boglárka (jegyző) nyújt, a 06-66/483-100/114 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/1843-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-adóügyi.
 • Személyesen: Czene Boglárka, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.


2017-04-18 09:40

Vissza