19°C, 1.8 km/hváltozó szél, közepesen felhős
HIRDETMÉNY - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


HIRDETMÉNY

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dévaványa Város Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

 

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

 

A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

 

Ennek megfelelően a partnerek körét alkotják a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városi közműszolgáltató szervezetek, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezetei.

 

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Dévaványa Város Önkormányzata lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

 

A lakossági fórum helye:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

A lakossági fórum időpontja: 2017. augusztus 17. (csütörtök) 17.00


A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság, a civilek és a partnerek aktív részvételére! Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot.

 

Javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani a 2017. augusztus 17-én megrendezésre kerülő lakossági fórumon, vagy írásban a következő címekre lehet 2017. augusztus 25-ig megküldeni:

 

Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. címre vagy polgármester@devavanya.hu e-mail címre.

 

A jogszabály alapján a minden települési önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.

 

Dévaványa, 2017. augusztus 8.

 

 Valánszki Róbert

 polgármester


2017-08-09 10:58

Vissza