Állásajánlat Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal


                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási feladat (közművelődés, egészségügy, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezetirányítási dokumentumok, szabályzatok készítése, felülvizsgálata Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinél.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.melléklet 14.pontja alapján,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

•         Önkormányzati közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czene Boglárka (jegyző) nyújt, a (66) 483-100/114 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/3949-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

 

•         Személyesen: Czene Boglárka, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2017-09-22 12:41

Vissza