Ebzárlat és legeltetési tilalom
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala előtt hivatalból indított közigazgatási
hatósági ügyben a Gyomaendrődi Járás, a Szarvasi Járás és a Szeghalmi Járás teljes illetékességi
területére vonatkozóan

 

2017. szeptember 30-tól 2017. október 26-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

 

Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási
helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. Az ebzárlat alatt húsevő állatok
összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

Jelen határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak címzett (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2. sz.),
de hivatalomhoz (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.) illetékmentesen benyújtott fellebbezéssel
élhet.

 

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésben fel kell tüntetni
határozatom iktatási számát.

Határozatom a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

 

INDOKOLÁS

 

Békés megye teljes területén 2017. szeptember 30. és 2017. október 5. között történik a vadon élő
húsevők veszettség elleni csalétkes immunizálása.

Annak érdekében, hogy a repülőgépről kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.§ (5) bekezdése értelmében vakcinázás
kezdetétől számított 14 napig az érintett területeken a járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat
köteles elrendelni.

,,8.§ (5): A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási
főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.”

Az ebzárlatra vonatkozó korlátozásokat a rendelet 12,§ (2), (3) és (6) bekezdései alapján rendeltem el.

(2)   Az ebzárlat tartama alatt - a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével -

a)  tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy
azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

b)   kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

c)   a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy
macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni.

(3)   Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

a)   vadászebek,

b)   a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,

c)   a katasztrófa-mentő ebek,

u) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól.
(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. ”

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet által biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. A határozatom
fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el,
amely szerint:

„Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való
tekintet nélkül végrehajtható.”

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL törvény 98.§ (1) bekezdése, annak határidejét e tv. 99.§ (1) bekezdése, míg annak
illetékmentességét az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2) bekezdése 25.
pontja állapította meg.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 22.

      

 Ügyiratszám: BE-03/06/02803-2/2017

 

                                 Dr. Pacsika György

 

 

 

 


2017-09-29 10:02

Vissza