TÁJÉKOZTATÁS – házszámok módosulásáról
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


TÁJÉKOZTATÁS

–  házszámok módosulásáról


 

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címadatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet – továbbiakban: Korm. rendelet - írja elő. A Korm. rendelet szabályozása szerint címmel kell rendelkezni minden Magyarország területén található ingatlannak még akkor is, ha az pl.: a beépítésre szánt területen fekvő telek ingatlan nélküli. A hivatkozott Korm. rendelet szabályozása értelmében szükséges elvégezni Dévaványa településen a címnyilvántartás felülvizsgálatát, esetleges módosítását, mivel a település több utcájának házszámozása rendezetlen, vagy nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. A jogszabály a címképzésért felelős szervként a jegyzőt nevesíti, az ezzel kapcsolatos feladatokat a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal- továbbiakban: Hivatal - látja el.

 

2017. október 1-jétől az alábbi három utca házszámadatai kerültek felülvizsgálásra és szükség esetén módosításra:

-          Akácfa utca,

-          Alkotmány utca,

-          Asztalos Sándor utca.

 

2017. október 1-től az Akácfa utca házszámozása az alábbiak szerint változott:

 

Közterület neve

régi házszám

2017. szeptember 1-jétől használatos házszám

helyrajzi szám

Akácfa utca

1

1 (változatlan)

95

Akácfa utca

2

2 (változatlan)

145

Akácfa utca

3

3 (változatlan)

96

Akácfa utca

4

4 (változatlan)

144/2

Akácfa utca

4/A

6

144

Akácfa utca

5

5 (változatlan)

97

Akácfa utca

5/1

7

98

Akácfa utca

6

8

143

Akácfa utca

 

9

99

Akácfa utca

8

10

142

Akácfa utca

8/1

12

141

Akácfa utca

9

11

100/1

Akácfa utca

9/1

13

100/2

Akácfa utca

10

14

140

 

 

2017. október 1-től az Alkotmány utca házszámozása az alábbiak szerint változott:

CSAK EGY INGATLAN SZÁMOZÁSÁT ÉRINTI A VÁLTOZÁS !

 

Közterület neve

régi házszám

2017. szeptember 1-jétől használatos házszám

helyrajzi szám

Alkotmány utca

14/1

16

823/2

 

 

2017. október 1-től az Akácfa utca házszámozása az alábbiak szerint változott:

 

Közterület neve

2017. szeptember 31-ig

használt címek

2017. október 1-jétől használatos házszám

Az ingatlan helyrajzi száma

Asztalos Sándor utca

1/1

1.

1761/1

Asztalos Sándor utca

2

2 (változatlan)

1674

Asztalos Sándor utca

3

3 (változatlan)

1760

Asztalos Sándor utca

4

4 (változatlan)

1675

Asztalos Sándor utca

4/2

6

1676

Asztalos Sándor utca

5

5 (változatlan)

1757

Asztalos Sándor utca

6

8

1678

Asztalos Sándor utca

7

7 (változatlan)

1756

Asztalos Sándor utca

8

10

1679

Asztalos Sándor utca

9

9 (változatlan)

1753

Asztalos Sándor utca

10

12

1680/2

Asztalos Sándor utca

11

11 (változatlan)

1752

 

 

 

 

Házszámtáblák elhelyezése:


A megváltozott házszámok ingatlanon történő elhelyezése a tulajdonos feladata a közterületek elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről szóló 19/2013. (XII.13.) helyi önkormányzati rendelet 7. § (8)-(9) bekezdései szerint:

„(8)A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(9)A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.”

 


Lakcímkártya cseréje


A lakcím-változásról hivatalunk tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának Kormányablak Osztályát, ahonnan a változással érintett ingatlanba bejelentkezett állampolgárok postai úton - hivatalból, TÉRÍTÉSMENTESEN - kapják meg új lakcímkártyájukat.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy ha már részükre kipostázásra került az új lakcímigazolvány, úgy a régi adattartalmú igazolványt szíveskedjenek a Dévaványán működő Kormányablakban leadni (nem szükséges személyesen!).


 

HIVATALBÓL TÉRÍTÉSMENTESEN ÁTVEZETŐDNEK AZ ÚJ CÍMADATOK:


Azoknál a hatóságoknál, akik jogosultak felhasználni az egységes személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait az új lakcímadatok automatikusan átvezetésre kerülnek, ezek a szervek az alábbiak:

-          Békés Megyei Kormányhivatal és szervei;

-          Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya (családtámogatási ellátások folyósítását végzik pl.:gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, anyasági ellátás, fogyatékossági támogatás)

-          Nemzeti Adó- és Vámhivatal;

-          Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a címadatokat automatikusan átveszi, és azokat a tulajdoni lapon is átvezeti;

-          Magyar Posta Zrt. illetékes szervét hivatalból értesítjük az érintett közterületek átnevezéséről, így a postai küldemények kézbesítése a továbbiakban is zökkenőmentesen fog történni. A postai irányítószámok mindegyik utca esetében változatlanok maradtak;

-            a közüzemi szolgáltatók tekintetében a Hivatal értesítést küld a főbb szolgáltatóknak, így a FŐGÁZ Zrt.-nek, .ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű - szolgáltató Zrt.-nek, Gyomaközszolg. Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek., E.ON-nak és az Invitel Zrt.-nek is az új házszámokról.

-          A Hivatal az illetékes mentőszolgálatot, rendőrséget, tűzoltóságot, katasztrófavédelmet is értesíti.

 

AZ ÜGYFÉL JELENTI BE A LAKCÍMVÁLTOZÁST TÉRÍTSMENTESEN


  1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság felé a nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek kell bejelentenie a lakcímváltozást az alábbiak szerint:

a)    a Gyomaendrődi Járási Hivatal Dévaványai Kirendeltségén működő Kormányablakban lehet bejelenteni a lakcímváltozást, vagy

b)   a bejelentést az ügyfelek nyugdíjfolyósítási törzsszámukra hivatkozva megtehetik levélben, illetve a postahivatalokban található lakcímváltozás bejelentő levelezőlapon, vagy

c)    az érintettek a www.onyf.hu oldal nyomtatvány menüpontja alatt található B03, illetve B04 nyomtatványon is megtehetik bejelentésüket az igazgatóság felé.

Hivatalunk 2016-ban egyeztetés folytatott az Igazgatósággal azért, hogy az ügyfelek bevonása nélkül lehessen a címváltozásokat átírni, melyre az alábbi választ kaptuk:

 

„Az érintettek adatainak hiányában az esetleges címváltozás átvezetése iránt az említett esetekben kizárólag a jogosultak egyedi bejelentése alapján áll módunkban intézkedni. „

 

  1. Forgalmi engedély esetében a lakcímváltozás átvezetése a forgalmi engedély cseréjével történik, ami ILLETÉKMENTES.

 

  1. Az egyéni vállalkozói igazolványokban feltűntetett lakcímadat változás szintén csere formájában vezetődik át, ami szintén ILLETÉKMENTES.

 

  1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése alapján illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. Így e jogszabályi rendelkezés alapján az átnevezéssel érintett közterületeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok cégbírósági bejegyzésének módosítása is díjtalan.

 

  1. A felsorolásban nem szereplő azon szolgáltatóknál, akikkel a közterület elnevezésének változásával érintett lakosság kapcsolatban áll (pl.: bankok, telefontársaságok, biztosítók stb.), a változás-bejelentést mindenkinek saját magának kell intéznie.

 

 

Dévaványa, 2017. szeptember 29.

                                                                                                      

                                 Tisztelettel :

       Czene Boglárka

  jegyző


2017-10-03 09:48

Vissza