MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

 

 

Tisztelt Lakosság!Dévaványa Város Önkormányzata ezúton hívja meg a település lakosait a 2017. december 14. (csütörtök) napján 15:00 órakor tartandó lakossági fórumára. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a település arculati kézikönyvének tervezete.

 

A lakossági fórum helye: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

A lakossági fórum időpontja: 2017. december 14. (csütörtök) 15.00


Előadó: Torma Gyöngyi ügyvezető a Tér és Terület Kft. részéről

 

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

 
   

A kézikönyv elkészítése során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról. Ennek megfelelően a partnerek körét alkotják a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városi közműszolgáltató szervezetek, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezetei.


A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság, a civilek és a partnerek aktív részvételére! Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot.


Javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani a 2017. december 14-én megrendezésre kerülő lakossági fórumon, vagy írásban a következő címekre lehet 2017. december 22-ig megküldeni:


Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. címre, vagy a polgármester@devavanya.hu e-mail címre.

 


Dévaványa, 2017. december 4.


2017-12-13 14:54

Vissza