PÁLYÁZAT
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási Iroda
Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A Közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. ( III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök.

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

A II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

 

Ellátandó feladatok:

Könyvviteli feladatok ellátása, adatszolgáltatások és költségvetési beszámolók előkészítésében való részvétel, egyeztetések végrehajtása, kontírozás az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében. A bejövő számlák feldolgozása, kifizetésre történő előkészítése, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló szabályozásra figyelemmel. Havi és évzárási feladatokban részvétel, egyeztetések, analitikák és alátámasztások elkészítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályokban rögzített feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés, pénzügyi-gazdálkodási- számviteli
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási alapvizsga illetve a kinevezéstől számított 1 éven belüli letételének vállalása


A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat
 • Helyismerettel való rendelkezés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •    A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, szakirányú iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevő személye megismerik, nyilatkozat arról, hogy 6 hónap próbaidőt vállal a pályázó, nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a Kttv.-ben szereplő összeférhetetlenség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak kéréséről szóló igazolás.
 • Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről


A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:2018.02.20.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  06-66 /483-100/130-as melléken.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével. (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/895-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-ügyintéző.
 • Személyesen: Czene Boglárka, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról – a polgármester véleményének kikérése után – a jegyző dönt.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 02. 23.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2018.02.05.

 

 


2018-01-31 14:20

Vissza