Pályázat - Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2020.12.31. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási feladat (közművelődés, egészségügy. pénzbeli és természetbeni szociális ellátások).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezetirányítási okmányok, szabályzatok készítése, felülvizsgálata Dévaványa Város Önkormányzata és intézményeinél.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Önkormányzati közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • PTR rendszer ismerete,
 • WINIKSZ önkormányzati modul ismerete.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Czene Boglárka jegyző nyújt, a (66)483-100/114 mellék telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  DV/1818-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: Czene Boglárka, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.


2018-04-18 13:55

Vissza