Hivatásos gondnoki képzés
Nyomtatható verzió Cikk ajánlásaA Békés Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzési előírásiról szóló 25/2003.(V.13.) ESzCsM rendelet 2.§ (2) bekezdésére figyelemmel térítésköteles HIVATÁSOS GONDNOKI KÉPZÉST szervez.


 

A képzés célja:


Hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzése, melynek keretében megfelelő ismeretek nyújtása a cselekvőképtelenséget részlegesen korlátozó és a cselekvőképtelenséget teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személyek tekintetében, személyi- és vagyoni jogaik megfelelő érdekvédelmének ellátásához.

 


A képzés díja:


Békés megye területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek részére: 5 000 Ft,

Békés megye területén bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személyek részére: 30 000 Ft,


 

A képzésre jelentkezés és díjának befizetési határideje: 2018. június 1. nap.


A jelentkezési lap beküldhető postai úton a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. szám) részére, valamint elektronikus úton a gyamhivatal@bekes.gov.hu címre.

 


A képzésen való részvétel feltétele:


A képzésen az a természetes személy vehet részt, aki jelentkezési lapjának megküldésekor másolatban, majd a képzés első napján eredeti okirattal igazolja, hogy

-          legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

-          képzés díját előzetesen megfizette (postai készpénz átutalási megbízás vagy banki átutalással a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlaszámra „hivatásos gondnoki képzés 2018 jelentkező neve” közlemény feltüntetése mellett),

-          képzési szerződést aláírta, a képzés megkezdése előtt.

 


A képzés időpontja:


2018. június 5-6., 12-13. napokon 9-15 óráig és 2018. június 18. napon 9-13 óráig.

 


A képzés és az írásbeli vizsga helyszíne:


Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-5. szám alatti épület félemeleti tárgyalóterme.

 

A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul, melynek időpontja 2018. június 18. napja.

A képzésben részvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről tanúsítványt kapnak, melyben a feltüntetett tanfolyami képzés elnevezése: HIVATÁSOS GONDNOK.

 

A kormányhivatal a sikeres vizsgát tett személynek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 199. évi XXXI. tv. 102.§ (3) bekezdésében meghatározott adatait valamint a tanúsítvány eredetivel mindenben megegyező másolatát, annak nyilvántartásba vétele és sorszámmal történő ellátása érdekében megküldi a nyilvántartást végző szervnek.


 

A képzéssel kapcsolatban tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:


Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

dr. Simon Norbert gyámügyi szakügyintéző 0666/795-610


2018-05-02 13:09

Vissza