PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYPályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanok határozott időre szóló bérbe adása egyfordulós pályázat útján.

 

Pályázat tárgya: Természetben Dévaványa külterületén fekvő összesen 135,4853 ha összterületű, a pályázati dokumentációban felsorolt helyrajzi szám alatti földterületek határozott időre szóló bérbe adása napelemes beruházás megvalósítása céljából.

 

Ajánlatok benyújtásának      határideje:      2018. 07.01.-2018.07.05. 1100 óra

                                                    helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                    módja:      személyesen vagy postai úton

 

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

 

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 500. 000,- Ft összegű biztosíték adásához köti. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – a bérleti szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egyidőben a bérleti díjba beszámításra kerül.

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodáján Feke László műszaki irodavezetőtől kérhető.

 

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 3. számú irodájában 2018. július 5. 1100- óráig.

 


2018-06-15 13:06

Vissza