Pályázat - Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

 

  a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése

alapján pályázatot hirdet

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási ügyintéző


munkakör betöltésére.


Közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:Hatósági feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Hatósági feladatkör II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kereskedelmi és ipari igazgatási feladatok, bejelentési és engedélyezési eljárások lefolytatásával összefüggő feladat-és hatáskörök, a jegyzőhöz telepített állattartási, fás szárú növények fenntartásával kapcsolatos és hatósági mezőgazdasági feladatok, címnyilvántartási ügyek, Központi Címregiszter vezetése. Egyéb, a Jegyző hatáskörébe tartozó hatósági feladat elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők

jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Dévaványai Közös

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati

Szabályzatának rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja alapján.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja alapján,
 • Hasonló munkakörben szerzett - legalább 1 -3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP rendszer ismerete- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Önkormányzatnál szerzett - legalább 1 -3, év szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §- a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Czene Boglárka jegyző nyújt, a

(66)483-100/114 mellék telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő

megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.). Kérjük, a          borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító  számot: DV/ 3373-1                                 2018, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

 • Személyesen: Czene Boglárka, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázat bármely szakaszában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 17.

 

 


2018-08-29 08:09

Vissza