Tájékoztatás a Gyomai Hármas-Körös- híd teljes hídzár feloldásának tervezett időpontjáról
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Tájékoztatjuk, hogy a 4232. j. összekötő út 18+683 km szelvényében lévő Gyomai Hármas-Körös- híd alépítményeinek hídfelújítási munkáihoz bevezetett és jelenleg érvényben lévő

 

teljes hídzár feloldásának tervezett időpontja:


2018.október 25. (csütörtök) reggel 4:00 óraA Gyomai Hármas-Körös-hídon bevezetett teljes hídzár feloldásának tervezett időpontja a közúti forgalom biztonsága, a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében szükséges munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges időtartam alapján került meghatározására.

A teljes hídzár feloldását követően a Gyomai Hármas-Körös-hídon félpályás jelzőlámpás forgalomirányítás kerül bevezetésre a hídfelújítási munkák befejezéséig.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14. § (1) bek. a) pontja alapján a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt jogosult. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. §. (4) bek-e szerint Társaságunk, mint a közút kezelője köteles a közút megrongálódását kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

Az alépítmények felújítás során bekövetkező havária esemény, vagy a rendeltetésszerű használatot nem biztosító előre nem látható esemény bekövetkezése esetén fenn tartjuk a jogot a teljes hídzár tervezett feloldásának időpontjának megváltoztatására.

 


2018-09-17 08:04

Vissza