1°C, 5.4 km/hváltozó szél, hószállingózás
Civil szervezetek