KÉRDŐÍV - fenntartható fejlődésTisztelt Dévaványai Polgárok!


Kérdőív kitöltése ide katintva érhető el!


Dévaványa Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatnak tekinti a helyi környezetvédelmet, ezért is vállalta, hogy 2019. február végéig felülvizsgálja a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját.

A fenntartható fejlődés olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegíteni képes gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével.

A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörű együtt munkálkodásával tudja folytatni. Feladatunk a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe. Dévaványa Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálatával megbízott Tárnok Barbara külső környezetvédelmi szakértő valamint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája a helyi értékeink lakossági megítélésére kérdőívet dolgozott ki. A kérdőív kitöltése valós igényeket jelenítet meg a program felülvizsgálatában, annak kiértékelésével a megfelelő információ nyerhető a lakosság környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeiről.

A kérdőív kitöltése névtelen néhány percet vesz igénybe, kérnénk támogassa munkánkat a kérdőív kitöltésével, melyet 2018. november 10-ig lehetséges kitölteni.

Segítő együttműködésüket előre is megköszönve!

Dévaványa, 2018. október 10.