A Polgármesteri Hivatal és irodái elérhetőségi adatai

 Adat megnevezése
 

Hivatalos név


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
 

Székhely


5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
 

Postacím

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
 

Telefonszám

 66/483-100

 66/483-002

 

 

Faxszám

 

 

 

Központi elektronikus levélcím

 

 onkormanyzat@devavanya.hu

 

 

A honlap URL-je

 

 www.devavanya.hu

 

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Polgármester
/E05-ös iroda/ – 66/483-100 (203-as mellék)
Valánszki Miklós Róbert
Jegyző
/E03-as iroda/ – 66/483-100 (201-es mellék)
Czene Boglárka

Aljegyző
/E22-es iroda/ – 66/483-100 (216-os mellék)
Szarka Andrea

Titkárság
/E04-es iroda/  – 66/483-100 (202-es mellék)
Toók Dóra

 

Gazdálkodási iroda
/E17-es iroda/ – 66/483-100 (210-es mellék)
Salánkiné Mészár Mária
Kovácsné Földesi Judit
Földvári Bettina
Pappné Auer Ildikó

 

Adóiroda
/E18-as iroda/ 66/483-100 (103-as mellék)

Csatári Mónika
Koháriné Földesi Emma

 

Gazdálkodási irodavezető, Főkönyvelő
/E19-es iroda/ – 66/483-100 (212-es mellék)
Faragóné Barz Krisztina Erika – irodavezető
Szűcs Mariann – főkönyvelő

 

Igazgatási és szervezési iroda, szociális ügyintézés
/E21-es iroda/ 483-100 (214-es mellék)

Toókos Mária
Ficere Gabriella
Tóth Ágnes

 

Igazgatási és szervezési iroda
/F09-es iroda/ 66/483-100 (105-es mellék)

Séllei Tünde

 

Igazgatási irodavezető
/E20-as iroda/ 66/483-100 (213-as mellék)

Szitás Ilona

 

Műszaki iroda
/E11 és E12-es irodák/ 66/483-100 (207-es mellék)

Lengyel László
Nemes István

 

Pályázatíró iroda
/E07-es iroda/ 66/483-100 (217-es mellék)

Valánszki Szilvia
Bakosné Tóth Ágnes

 

Műszaki irodavezető
/E06-es iroda/ 66/483-100 (204-es mellék)

Feke László

 

Iktató
/E09-es iroda/ 66/483-100 (209-es mellék)

Cserven Csilla

 

Jegyzőkönyvvezető
/E18-as iroda/ 66/483-100 (206-os mellék)

Vári Edina

 

Pénztár
/F07-es iroda/ 66/483-100 (104-es mellék)

Gyuricza Máté

 

Anyakönyvvezető
/F05-ös iroda/ 66/483-100 (102-es mellék)

Rabi Erzsébet

 

Rendszergazda
/F18-as iroda/ 66/483-100 (107-es mellék)

Pesztránszki Zsigmond

 

Porta
66/483-100 (101-es mellék)

 

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
/T14-es iroda/ 483-100 (305-ös mellék)
Dékányné Szalai Katalin

 

Kulturális iroda
/T13-as iroda/ 483-100 (304-es mellék)
Laskainé Kiss Alexandra

 

Falugazdász
/T15-ös iroda/ 483-100 (306-os mellék)
Rácz Imre

 

 

Az ügyfélszolgálati vezető neve

Valánszki Miklós Róbert
polgármester
 e-mail: polgarmester@devavanya.hu 

Czene Boglárka
jegyző
 e-mail: jegyzo@devavanya.hu 

Faragóné Barz Krisztina Erika
 gazdálkodási irodavezető e-mail: penzugy@devavanya.hu 

Szarka Andrea
aljegyző
 e-mail: aljegyzo@devavanya.hu

Feke László
műszaki irodavezető

e-mail: muszak@devavanya.hu

 

Az ügyfélfogadás rendje Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.huHétfő: 8.00 – 11.30, 12.30-16.30Kedd: 8.00 – 11.30Szerda: –Csütörtök: –Péntek: 8.00 – 11.30, 12.30-14.00