A zöld hulladék megfelelő kezelése

Tisztelt Lakosság!

Dévaványa Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ősz beköszöntével fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani a zöld hulladék megfelelő kezelésére.

Kérjük Önöket, hogy ingatlanjuk környezetében a lehullott levelek folyamatos eltakarítását szíveskedjenek elvégezni!

Szíveskedjenek különös figyelmet szánni az ingatlanjukról a szomszédságukba áthajló, átnyúló növények által létrejövő zöldhulladék kezelésére, kiemelve a csatornák, ereszek tisztántartását!

Településünkön a zöldhulladék elszállítása az alábbi időpontokban történik:

– 2020. október hónapban: 28. (szerda Z-1, Z-2), 29. (csütörtök Z-3, Z-4)napokon

– 2020. november hónapban:  9. (hétfő Z-1, Z-2), 10. (kedd Z-3, Z-4), 27. (péntek Z-1,   Z-2), 30. (hétfő Z-3, Z-4) napokon

Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:

  • kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű, gally);
  • a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben / átlátszó zsákban / 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

NEM kerül elszállításra:

  • a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert zöldhulladék
  • az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszállításra váró zöldhulladékot csak a gyűjtést megelőző napon szabad a közterületre kihelyezni, legkésőbb gyűjtési napon reggel 6:00 óráig, egyéb időpontban az ingatlan előtti közterületen zöldhulladék nem gyűjthető és nem tárolható!

 

Együttműködésüket köszönjük: Dévaványa Város Önkormányzata