Álláshirdetés – Óvodapedagógus

Dévaványai Általános Művelődési Központ 

                            

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Dévaványai Általános Művelődési Központ

 Óvodapedagógus

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi nevelési program és a munkaköri leírás alapján. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

  • •           Főiskola, Óvodapedagógus, 
  • •           magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
  • •      A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló dokumentum, iskolai végzettséget igazoló okíratok másolatai, nyilatkozat, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •            Főiskola, Óvodapedagógus legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

  • •           Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus. 
  • •           Személyesen: Bakó Bernadett, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

  • •            www.devavanya.hu – 2020. január 15.
  • •           www.damk.hu – 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.damk.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.