ÁLLÁSPÁLYÁZAT – III. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi Munkakör/feladatkör betöltésére.

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében

III. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A III. sz. felnőtt háziorvosi körzethez tartozó felnőtt-korú lakosság ellátása a Dévaványa, Széchenyi u. 9. sz. alatti rendelőben.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  egészségügy

FEOR besorolás:  2212 Szakorvos

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Dévaványa

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   Illetmény és a juttatások megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak. A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázat bármely szakaszában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szarka Andrea aljegyző nyújt a 66/483-100/216 telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 1. PhD/DLA, doktori fokozat , Orvostudomány, Orvos 4/2000. (II.25.) EüM rend.szerinti kép., 2000. évi II. tv.,313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) Korm. rend

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Adatkezelési nyilatkozat
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • Szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.12. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) címére „Háziorvosi pályázat III. körzet” megjelöléssel és a DV/1967-1/2024 számmal ellátva.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.07.01.