ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Körzeti ápoló munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Háziorvosi ápolói feladatok, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. mellékletében felsorolt feladatok ellátása.

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dévaványa, Széchenyi u. 9.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az állás 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az irányadó. A pályázatok benyújtásának módja: Szarka Andrea aljegyző részére az aljegyzo@devavanya.hu e-mail címen keresztül.

Pályázati feltételek:

  •   Büntetlen előélet
  •   Cselekvőképesség
  •   Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

körzeti ápolói szakképesítés, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítés, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítés, vagy ápolói szakképesítés, vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítés, vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítés.

Olyan személy, aki nem rendelkezik a fent felsorolt valamely szakképesítéssel, a háziorvosi szolgálatban akkor alkalmazható, ha felnőtt szakápolói képesítése van, és – a munkavégzésre irányuló szerződésben – kötelezettséget vállal arra, hogy az szakmajegyzékben szereplő általános ápolói szakmai végzettséget az alkalmazás időpontjától számított 2 éven belül, illetve az ápolói (BSc) szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított 4 éven belül megszerzi.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • adatkezelési nyilatkozat,
  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
  • motivációs levél,
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.31. 16:30

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.02.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.02.05.